HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ

Cập nhật tin tức, hoạt động hằng ngày của Chùa Bát Nhã
Subcategories Topics Posts Last Post
Cập nhật thông tin về các kỳ thọ bát quan trai tại Chùa Bát Nhã 3 3
by batnhagialam
Thông tin về các kỳ quy y tam bảo tại Chùa Bát Nhã 1 1
by NhuanTriLuu
Hoạt động thường xuyên của các đạo tràng chùa Bát Nhã 1 1
by NhuanTriLuu
Những ngày lễ quan trọng trong năm 0 0 Empty
Hoạt động thường xuyên của hội từ thiện Chùa Bát Nhã 4 4
by batnhagialam
Hoạt động của nhà bếp Bát Nhã. 0 0 Empty
Các hoạt động khác ngoài Chùa Bát Nhã 0 0 Empty