Thọ bát quan trai

Cập nhật thông tin về các kỳ thọ bát quan trai tại Chùa Bát Nhã
Topics (3)
Replies Last Post Views
Kỳ thọ bát quan trai lần thứ 6 by batnhagialam
0
by batnhagialam
Chùa Bát Nhã Bình Thạnh thọ bát quan trai lần đầu tiên năm Nhâm Thìn by batnhagialam
0
by batnhagialam
Lịch thọ bát quan trai năm 2012 by batnhagialam
0
by batnhagialam