phamtrinh
phamtrinh
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in Bát Nhã Già Lam - Chùa Bát Nhã Bình Thạnh
Show   Total: 2 items
Date Subject Count Location
Tiểu sử Viện chủ Chùa Bát Nhã - TT. Thích Đạt Đạo 0 replies Tiểu sử
Gia đình Phật tử Chùa Bát Nhã sinh hoạt đầu năm Nhâm Thìn 2012 1 reply Hoạt động Phật sự tại Chùa Bát Nhã